Giấy Cuốn Thuốc Lá Sợi Thảo Dược Raw Organic Hemp King Size Slim Kèm Sẵn Típ – Giấy Dài Hàng Chuẩn Authentic Nhập Khẩu EU 100%

50.000420.000

  • Hàng Chuẩn Auth Nhập Khẩu EU
  • Cán Từ Sợi Gai Dầu Organic 100%
  • 1 Tệp 32 Tờ + 32 Tips