Màng Lưới Lọc Sắt Silver Screens Chuyên Dụng Cho Tẩu Thuốc Boong Thủy Tinh – 1 Tệp Gồm 5 Cái

4.000250.000

  • Lưới Lọc Tàn Size 17 MM
  • Chống Lọt Tàn Khi Hút Boong Chưa Hết Bi
  • Mỗi Tệp Gồm 5 Cái Lưới
  • Nhiều Combo Số Lượng